توییتر
گوگل پلاس
فیسبوک
تلگرام
پینتراست

طراحی شده توسط گروه اتوماتیک سایت راستچین/h2>

کنترل کیفیت محصولات

صفحه اصلی  /  کنترل کیفیت محصولات

کنترل کیفیت شرکت آریا لوله خلیج فارس

در مجموعه تولیدی شرکت آریا لوله خلیج فارس کنترل کیفیت به سه شیوه ذیل صورت می گیرد:

الف) کنترل کیفیت سیستم مدیریتی بر اساس استانداد iso 9001

ب) کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات اتصالات بر اساس استانداردهای ملی ایران و روش انجام آزمون DIN،ISOو EN و استاندارد ملی (ISIRI)

ج) کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات لوله بر اساس استاندارد های ملی و روش انجام آزمونEN،ISO، DINو استاندارد ملی (ISIRI)

الف)کنترل کیفیت سیستم :
کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت های شرکت از قبیل تولید، کنترل و تضمین کیفیت و انبارش ، بازرگانی فروشو خرید ، مالی و اداری و …. مطابق با استاندارد هاب ISO9001 همه ساله توسط ممیزین معتبر انجام می پذیرد.

ب) کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات:

توسط واحد تضمین و کنترل کیفیت شرکت و همچنین مراکز خارج از شرکت جهت تطابق با استاندارد های جهانی انجام می شود و شامل موارد ذیل است:

۱-آزمایشات بر روی مواد اولیه در بدو وردوبه کارخانه شامل اندازه گیری دانسیته ،چگالی ،MFI(شاخص جریان مذاب)و ….
۲-آزمایشات بر روی برنجی شامل کنترل وضعیت ظاهری،کنترل ابعاد و سطح رزوه شده ،تست فشار درونی،تست لهیدگی،و همچنین با توجه به اهمیت کیفیت و عدم تاثرنامطلوب عناصر موجود در آلیاژبرنجی مورد استفاده و اطمینان از درصد سرب موجود در آنها،ارسال تعدادی از نمونه ها به صورت تصادفی به مراکز معتبر و اندازه گیری درصد عناصر موجود در آنها …
۳-آزمایشات بر روی محصولات لوله در حسن تولید و پس از فرایند تولید شامل کنترل ابعادی قطر و ضخامت لوله ها،کنترل وزنی لوله ها، تست فشارو طول عمر،تست ضربه، آزمون برگشت حرارتی، تست برست (BURST) ،شاخص جریان مذاب محصول(MFI)،تست عبور نور(OPACITY)و …
۴-آزمایشات بر روی محصولات اتصالات در حسن تولید و پس از فرایند تولید شامل کنترزل ابعادی قطر و دهانه اتصالات ،کنترل وزنی اتصالات ، تست فشار و طول عمر، تست ضربه ، آزمون برگشت حرارتی، تست برست(ترکیدگی)، شاخص جریان مذاب ، تست نستی اتصالات برنجی و ….
کلیه مواد اولیه پیش از تولید توسط واحد کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.